Лабораторен специалист - пробовземане

"Софийска вода” АД, част от „Веолия”, e най-голямото ВиК дружество в България, осигуряващо услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на водите в гр. София и околностите.

С цел развиване и поддържане на високо качество на своите услуги, компанията открива ново свободно работно място за позицията:

„Лабораторен специалист – пробовземане“
Месторабота: гр. София

Обявената позиция е в Лабораторния Изпитвателен Комплекс (ЛИК) на компанията. В ЛИК се извършва постоянен мониторинг на показателите за качество на питейната, повърхностната и отпадъчната вода както и на утайките. ЛИК работи с най-съвременна техника и апаратура за анализ на води и утайки (ICP-OES, газов хроматограф, GC-MS/MS, TOC анализатор), както и с класически методи за анализ.
Лабораторията е носител на сертификати и отличия за участия в международни изпитвания за пригодност и доказване на компетентност.

Функции и отговорности:

• Извършва вземане на проби от питейни, повърхностни и отпадъчни води и утайки
• Извършва необходимите полеви изпитвания (измервания на място и пробовземане)
• Отговаря за поддържане на документацията свързана с ежедневната дейност
• Отговаря за поддържането и проверките на използваните технически средства
• Участва при изготвянето и поддържането на документацията, засягаща процеса на пробовземане
• Отговаря за снабдяването на лабораторията с необходимите съдове за вземане на проби и поддържане на санитарен резерв от същите
• Работи с информациона система за лабораторен мениджмънт

Изисквания към кандидатите:

• Завършено средно образование, специалност Химия или Екология
• Активен шофьор с шофьорска книжка кат. В
• Задължително изискване е кандидатът да не е алергичен към химикали и микробиологични среди
• Инициативност
• Добре развити организационни умения
• Умения за ефективна работа в екип
• Умения за работа с MS Office

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография на: https://www.sofiyskavoda.bg/careers/free_positions_17.aspx?ID=LS_S