Лабораторен специалист

Interpharma Services Ltd. е българска компания, с основен предмет на дейност производство и продажба на продукти на фармацевтична основа.

Към момента фирмата търси за лаборатория в София химици и микробиолог, отговарящи на следните изисквания:

- Опит в областта на GMP и GLP;
- Способност за работа в екип;
- Умения за комуникация с екипа, клиенти и институции;
- Възможност да ръководи екип е преимущество;
- Владеене на английски език е преимущество;
- Работа с документи на системата за качество, касаещи дейностите в лабораторията, изготвяне на СОП и други документи свързани с дейността на лабораторията.

За химици
- Опит в химична лаборатория поне 3 години;
- Опит в трансфер и валидиране на аналитични методи;
- Опит в работа с течен и газов хроматографи.

За микробиолог
- Опит в микробиологична лаборатория към фармацевтичното производство минимум 2 години;
- Извършване на регулялен мониторинг на вода за лабораторни цели;
- Изготвяне на Планове за валидиране съгластно установена система за качество;
- Проследяване сроковете на годност на щамове, готови среди, реактиви и консумативи, използвани в лабораторията, както и съхраняването на техните сертификати и други документи свързани с тях.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография на e-mail:office@interpharmaservices.com