ЛАБОРАТОРЕН СПЕЦИАЛИСТ - Химик

СЖС България, филиал на фирмената Група SGS S.A., със седалище в Женева/Швейцария, с предмет на дейност: контролни услуги, сертификация на системи/продукти/производства, лабораторни услуги,
търси за Лабораторията в град Варна, сектор "Текстил":

ЛАБОРАТОРЕН СПЕЦИАЛИСТ - ХИМИК

Минимални изисквания:

- висше образование – химия или други специалности с усилено изучаване на химия;
- владеене на работен технически английски език;
- добра компютърна грамотност;
- отговорна, мотивирана личност, с желание за работа и развитие.

Допълнителни познания и опит, които биха представлявали предимство:

- висше или средно-специално образование по текстил;
- опит в извършването на химични анализи.

Задължения:
- извършване на химични, физични и физико-механични анализи на текстилни и кожени продукти (прежди, платове и готови текстилни и кожени изделия).

При итнерес към позицията, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4262526