Лабораторен специалист - Химия

СЖС България, филиал на фирмената Група SGS S.A., със седалище в Женева/Швейцария, с предмет на дейност: контролни услуги, сертификация на системи/продукти/производства, лабораторни услуги,

търси за Лабораторията в град Варна

ЛАБОРАТОРЕН СПЕЦИАЛИСТ

Минимални изисквания:
• висше образование – химия или други специалности с усилено изучаване на химия;
• опит с работа в акредитирана лаборатория е предимство;
• владеене на работен технически английски език;
• добра компютърна грамотност;
• отговорна, мотивирана личност, с желание за работа и развитие.

Допълнителни познания и опит, които биха представлявали предимство:
- опит със системи по качество;
- опит в извършването на химични анализи.

Задължения:
- извършване на химични, физични и физико-механични изпитвания в акредитирана лаборатория.

При интерес към обявената позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4825530