Лаборант в предприятие за производство на плодови и зеленчукови консерви

Агропакт ЕООД търси да назначи ЛАБОРАНТ във фабрика за производство на плодови и зеленчукови консерви, с. Сенокос

Основни отговорности:
• Извършва лабораторни анализи на входящи суровини и материали, междинни и крайни продукти
• Извършва периодичен контрол и изпитване на стоковата продукция, съхранявана в предприятието
• Следи за наличието, съхранението и актуализацията на лабораторната документация
• Следи за наличните химически реактиви /суровини и материали/ в лабораторията
• Отговаря за правилното използване на различните аналитични методи и уреди, съоръжения и прибори в лабораторията

Изисквания:
• Завършено средно специално химическо образование или висше химическо образование, степен Бакалавър / Магистър
• Добри компютърни умения (MS Office)
• Да имате предишен аналогичен професионален опит (силно препоръчително)
• Умения за работа в екип

Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография
• Копие от диплома за завършено образование
• Препоръки от предишни работодатели (ако има такива)

Компанията предлага:
• Трудов договор
• Много добри условия за работа
• Дългосрочна заетост
• Служебен транспорт

Ако проявявате интерес към работната позиция, изпратете Ваша автобиография и актуална снимка.
Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6015906