Лаборант с английски език

Във връзка с окомплектоване на екипа, Оргахим АД търси да назначи подходящ кандидат на длъжността:

ЛАБОРАНТ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Месторабота: гр. Русе

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:
• Провежда изпитвания в съответствие със стандартизационните документи за продуктите, стандартите за изпитване, фирмените методики, националните и международните стандарти, нормативните документи или други по-специфични изисквания;
• Подготвя образци за изпитване според изискванията на стандартите;
• Отразява всички етапи при провеждане на пробите и анализите в утвърдени лабораторни формуляри;
• Заделя контра-мостри на стокови продукти, окачествява ги и ги окомплектова с анализно свидетелство или изпитателен протокол;
• Следи за наличието, съхранението и актуализацията на лабораторната документация;
• Подготвя качествени технически документи (листи за безопасност, етикети и др.) на база ISO стандартите и относимите европейски регулации;
• Участва в екипи, формирани за разработване на нови продукти.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
• Висше химическо образование, степен Бакалавър / Магистър;
• Задължително владеене на технически английски език (Intermediate-B1, B2, Advanced-C1);
• Умения за работа с MS Excel и специализиран софтуер;
• Стажът и допълнително придобити сертификати по ISO стандарти и EU-изисквания се счита за сериозно предимство;
• Внимание към детайла, точност и прецизност в действията;

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
• Мотивиращо възнаграждение и солиден пакет от социални придобивки;
• Редовна смяна, много добри условия на труд;
• Възможност за фирмено обучение, последващи квалификации и кариерно развитие;

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4705115

За повече информация:
Десислава Ковачева – отдел Човешки ресурси
Телефон за връзка: 0882 650 480