Лаборант - Млекопреработвателно предприятие

Млекопреработвателно предприятие, произвеждащо млечни продукти, търси да назначи:

ЛАБОРАНТ - МЛЕКОПРЕРАБОТКА

Производствената база се намира в с. Гълъбец, общ. Поморие - на 37 км. от Бургас и на 28 км. от Поморие. С подсигурен транспорт от/до .

РАБОТНО ВРЕМЕ от 08:00 до 17:00ч.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
- Входящ контрол на качеството на основнате суровини и материали;
- Вземане на проби за изследване;
- Изготвяне на работни разтвори;
- Извършва аналитичен технологичен контрол на всеки етап от технологичния процес;
- Документиране на резултатите;
- Спазва внедрените във фирмата системи и стандарти по качество и безопасност.

KOМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
- Добро възнаграждение;
- Безплатен транспорт;
- Осигурено работно облекло.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
- Завършено средно специално или висше образование с образователно квалификационна степен специалист, бакалавър или магистър в областта на хранително-вкусовата промишленост, химия, биология, биотехнологии;
- Способности: работа с лабораторна апаратура и ЛИС, различни видове методи и техники;
- Делови качества: отговорност и прецизност при изпълнение на лабораторните анализи; организираност и самодисциплина;
- Личностни качества – комуникативност; приветливост; лоялност; коректност; умение за работа в екип;
- Опит на подобна позиция е предимство.

Ако предложението представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография, както и кратка информация, включваща Вашия опит и умения. Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/5816704