Лаборант

"Инса Ойл" е основана през 2001 г. и е една от водещите компании за производство и търговия на петролни продукти в България. Тя е динамично развиваща се корпоративна структура, прилагаща във всички свои дейности интегриран оперативен подход с висок мултипликационен ефект. Прилагането на иновационни и високотехнологични промишлени разработки и решения са фундаментът, а впоследствие и основният фактор за бурното развитие и огромните успехи на компанията. Фирмата разполага със собствена производствена база. Процесите на производство и всички продукти на компанията отговарят на световните стандарти за качество.
Към момента компанията търси да назначи:

Лаборант
Месторабота: с. Белозем

Изисквания:
- висше или средно химическо образование;
- опит като Химик-лаборант в производствено предприятие – с предимство;
- умения за работа с компютър

Необходими документи при кандидатстване:
- автобиография ;
- актуална снимка;
- копие от документите за завършено образование, квалификации;

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно ЗЗЛД.

Документи може да подавате и на място в офиса на „ИНСА ОЙЛ” ЕООД
Постоянен трудов договор

https://www.jobs.bg/job/5094502