Лаборант - химик

Повече от 25 години „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ООД е символ и гаранция за качество и опит в хигиената и дезинфекцията.
Компанията дистрибутира на пазара огромно разнообразие от професионални препарати за цялостна хигиена, дезинфекция и профилактика, биологични и почистващи продукти.
Във връзка с разширяване на дейността и поставените високи цели „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ООД търси да назначи:

Лаборант - химик
Месторабота: гр. Велико Търново

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

• Осъществява анализ и контрол на доставяните суровини и материали;
• Осъществява текущ и краен контрол на произведените продукти и проследява спазването на плана по качество за процесите;
• Подготвя, изпитва и съхранява образци на продуктите според изискванията на стандартите;
• Извършва изпитвания съгласно предварително зададен план;
• Извършва разработка, валидиране и трансфер на аналитични методи;
• Проверява данни от аналитични изпитвания;
• Участва в аналитични проучвания;
• Изготвя стандартни лабораторни процедури;
• Работи с лабораторни формуляри - отразява всички етапи при провеждане на пробите и анализите;
• Отговаря за изготвянето и актуализацията на лабораторната документация за произведената продукция;
• Дава предложения за повишаване на ефективността на производствения процес и неговото модернизиране;
• Поддържа реда и чистотата на работното място, аналитичната апаратура и лабораторната стъклария.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЗИЦИЯТА:

• Висше или средно образование в областта на химията;
• Добра компютърна грамотност;
• Английски език на работно ниво ще се счита за предимство;
• Опит на подобна позиция в производствено предприятие е предимство;
• Аналитично мислене и добри организационни умения;
• Насочено внимание към детайлите;
• Умения за ефективна и конструктивна работа в екип;
• Отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения;
• Свободно ползване на научна информация, която е необходима при разработване на аналитични методи;
• Умения за свободно боравене с класически и съвременни аналитични методи и апаратура за провеждане на изпитвания.

Компанията предлага:

• Постоянна трудова заетост с добро месечно възнаграждение, съобразено с поставените изисквания и постигнатите резултати, коректност при осигуряване и изплащане и социални придобивки;
• Въвеждащо и надграждащо обучение;
• Възможност за кариерно развитие;
• Динамична работа в професионална работна среда при спазване на световни стандарти за безопасност на труда.

Ако проявявате интерес към тази позиция, изпратете подробна автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5369719