Лаборант-анализатор Физикохимична лаборатория

“ДУНАВЛАБ” ООД е с предмет на дейност извършване на лабораторни анализи с цел установяване безопасността и качеството на храните.
Във връзка с увеличаване обема на дейност, компанията предлага работа за динамична и отговорна личност, на позиция "ЛАБОРАНТ – АНАЛИЗАТОР ФИЗИКОХИМИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ" в новоизградената лаборатория "ДУНАВЛАБ" гр. Русе.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
- Висше образование - бакалавър или магистър специалност химия;
- Опит на подобна позиция;
- Компютърна грамотност – MS Office, Internet;
- Лоялност, отговорност, умение за работа в екип, комуникативност, аналитично мислене, тактичност, организираност.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Да извъшва анализ на храни и води по стандартизирани методи след проведено обучение на място;
2. Да извършва пробоподготовка;
3. Да отчита резултати от проведените анализи;
4. Да води съответната документация.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
- Възможност за професионално развитие;
- Мотивиращо заплащане;
- Работа в млад и мотивиран екип;
- Отлични условия на труд.

Тел. за връзка: 0878444821

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4973331