Лаборант, Дирекция "Качество"

Балканфарма Дупница АД търси да назначи за завода си в гр. Дупница мотивирани, амбициозни и квалифицирани кандидати за позицията:

Лаборант, Дирекция "Качество"
Месторабота: гр. Дупница

Основни отговорности:
• Провежда изпитвания на лекарствени продукти, изходни и опаковъчни материали, изпитвания за стабилност, съгласно утвърдени спецификации;
• Извършва анализ на вода и взема проби;
• Документира извършените дейности от изпитвания в лабораторна документация, формуляри, дневници, регистри;
• Докладва всички резултати на гранична стойност, атипични резултати или резултати извън спецификацията;
• Поддържа реда и чистотата на работното място, аналитичната апаратура и лабораторната стъклария;
• Спазва установени правила за Добра Лабораторна Практика, Добра Документална Практика, правила свързани с опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа.

Изисквания към кандидатите:
• Средно образование – „Химия“, „Фармация“ или друго химическо;
• Професионален опит - 2 години трудов стаж в производството или контрола на лекарствени продукти;
• Английски език - основно ниво;
• Много добри умения за работа с МS Office;
• Умения за ефективна и конструктивна работа в екип, аналитичност, лоялност, коректност, отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения.

Компанията осигурява:
• Специфично обучение, съобразено с отговорностите на длъжността;
• Съвременна работна среда, обзаведена с модерна аналитична апаратура;
• Сменен режим на работа;
• Възможност за дългосрочна заетост;
• Заплащане, обвързано с представянето и постигнатите резултати;
• Транспорт за сменния режим от гр. Благоевград, гр. Кюстендил, гр. Перник, гр. Радомир, гр. Рила, гр. Самоков.

Документи за кандидатстване:
Ако в това предложение намирате подходяща възможност за кариерно развитие, изпратете автобиография, мотивационно писмо и копие от диплома за завършено образование онлайн на e-mail: jobsoperations@actavis.com, или на адреса на завода:
„Балканфарма-Дупница” АД, Дупница 2600, ул. „Самоковско шосе” № 3, Дирекция „Човешки ресурси”.

Краен срок за кандидатстване: 31 март 2018г.