ЛАБОРАНТ АНАЛИЗАТОР-ХИМИК

“ДИ енд ВИ консулт” ООД е с предмет на дейност извършване на лабораторни анализи с цел установяване безопасността и качеството на храните.
Във връзка с увеличаване обема на дейност, компанията предлага работа за динамична и отговорна личност, на позиция:

ЛАБОРАНТ АНАЛИЗАТОР за СЕКТОР "ФИЗИКО-ХИМИЯ" в съвременната си лаборатория "АЛИМЕНТИ" с. Царацово

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Висше образование - бакалавър или магистър със специалност, отговаряща на дейността;
- Опит на подобна позиция не е необходим/позицията е подходяща за лица, дипломирали се през настоящата година/;
- Компютърна грамотност – MS Office, Internet;
- Лоялност, отговорност, умение за работа в екип, комуникативност, аналитично мислене, тактичност, организираност.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Да извършва анализ на храни и води по стандартизирани методи след проведено обучение на място.
2. Да извършва пробоподготовка.
3. Да отчита резултати от проведените анализи.
4. Да води съответната документация.

Фирмата предлага:

- Възможност за професионално развитие;
- Работа в млад и мотивиран екип;
- Отлични условия на труд;
- Служебен транспорт;
- Осигурена храна.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете автобиография и актуална снимка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4395385