Лаборант анализатор - Химик

“ДИ енд ВИ консулт” ООД е фирма с предмет на дейност извършване на лабораторни анализи на храни, води и фуражи.
Във връзка с увеличаване обема на работа, компанията предлага работа за динамична и отговорна личност, на позиция:

"ЛАБОРАНТ АНАЛИЗАТОР" в лаборатория "АЛИМЕНТИ-ОМНИЛАБ" с. Царацово.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Висше образование - бакалавър или магистър, специалност "Химия" или сходна;
- Компютърна грамотност – MS Office;
- Лоялност, отговорност, умение за работа в екип, комуникативност, аналитично мислене, тактичност, организираност.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Да извършва анализ на храни и води по стандартизирани методи след проведено обучение на място.
2. Да извършва пробоподготовка.
3. Да отчита резултати от проведените анализи.
4. Да води съответната документация.

Компанията предлага:

- Възможност за професионално развитие;
- Работа в млад и мотивиран екип;
- Отлични условия на труд;
- Служебен транспорт;
- Осигурена храна.

При интерес към тази позиция, изпратете автобиография и актуална снимка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5540530