Лекция на тема „Креативни практики в намирането на нова работа”

На 26.11.2015 г. (четвъртък) от 16:15 ч. в Заседателната зала на Факултета по химия и фармация ще се състои среща с Павел Хаджиев - мениджър „Подбори” в JobTiger | www.jobtiger.bg, на тема „Креативни практики в намирането на нова работа”.

Лекцията предоставя актуална информация за последните тенденции по отношение на намирането на работа; представя най-общо ситуацията на пазара на труда относно търсенето и предлагането на отворени работни места.

Павел Хаджиев работи в сферата на човешките ресурси от пролетта на 2007 г. През годините е ангажиран с подбор на специалисти в различни бизнес сектори. Основният му фокус е насочен към бизнес развитие, занимава се с тренинги и обучения, с разнородни проекти в сферата на човешките ресурси, свързани с назначаването, освобождаването на служители, повишаване на компетенциите им. Разполага с много добър опит по отношение на подбор на персонал, хедхънтинг, масови подбори, онлайн селекцията, интервюта за работа, аутплейсмънт на служители, групово и индивидуално кариерно консултиране и др. Павел е гост лектор в елитните университети в страната, изнася множество презентации на бизнес форуми и кариерни събития, свързани с дейността му в сферата на човешките ресурси.

През 2011 г. е отличен с трето място на бизнес наградите на списание Forbes България в категория „Отношение към клиентите”.

Съавтор е на книгата „Мисия Моята ИТ Кариера” |www.it-interviews.com – първата книга за добра ИТ кариера в България.

Поканени са всички студенти и преподаватели на Факултета по химия и фармация, СУ ”Св. Кл. Охридски”.