Инженер, химически процеси (стажант)

К О У Т С - България ЕООД търси да назначи:

Инженер, химически процеси (стажант)
Място на провеждане на стажа: гр. София

Изисквания към кандидатите:
• завършено Висше техническо образование (предимство: специалности "Органични химични технологии", "Химични технологии"; "Техника и технология на текстила и облеклото", "Текстилна техника и технологии" и др.);
• Компютърни умения (MS-Office)
• Възможност за работа на смени
• Без трудов стаж

Кандидатите да представят:
• Мотивационно писмо,
• кратка автобиография,
• Диплома за завършено висше образование.

Адрес: 1784 София, бул. "Цариградско шосе" 7-ми км., ул."Магнаурска школа" № 7,
"К О У Т С - България" ЕООД
г-жа Д. Алексиева – Отдел "Човешки ресурси".

При проявен интерес, депозирайте Вашите документи и отбележете длъжността, за която кандидатствате.