Координатор Клинични изпитвания

Ар енд Ди Сървисиз ООД е дружество, утвърдено в изграждането и менажирарането на центрове за провеждане на клинични изпитвания в лечебни заведения.
Към момента компанията търси да назначи:

КООРДИНАТОР КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Месторабота: гр. София

Описание на позицията:
• Подпомага извършването на клинични изпитвания и дейността на изследователския екип;
• Комуникира и организира график с пациенти, лекари и представители на Възложителя;
• Извършва подготовка на центъра за всички визити ;
• Следи текущото състоянието и наличност на предоставените от възложителя материали;
• Регулярно изготвя доклади за текущия статус на провежданите изпитвания, както и окончателен доклад при закриване на центъра.

Изисквания към кандидата:
• Кандидатите трябва да имат висше образование по естествени науки (фармация, биология, химия, в областта на общественото здраве и здравните грижи, вкл. медицински сестри, кинезитерапевти и др.);
• Добра компютърна грамотност;
• Добро владеене на английски език (устно и писмено);
• Валидна шофьорска книжка.

Компанията предлага:
• трудов договор на пълен работен ден;
• добро възнаграждение и отлични условия на труд;
• работа с млад и амбициозен екип в динамична среда;
• възможност за развитие;
• обучения в страната и чужбина.

При интерес от Ваша страна, изпратете автобиография в европейски формат с актуална снимка на е-mail: office@rdservices.org