Координатор Клинични изпитвания

Ар енд Ди Сървисиз ООД е дружество, утвърдено в изграждането и менажирарането на центрове за провеждане на клинични изпитвания в лечебни заведения.
Към момента, фирмата търси да назначи:

Координатор Клинични изпитвания
Месторабота: гр. София

Описание на позицията:
• подпомага извършването на клинични изпитвания и дейността на изследователския екип;
• комуникира и организира график с пациенти, лекари и представители на Възложителя;
• извършва подготовка на центъра за всички визити;
• следи текущото състоянието и наличност на предоставените от възложителя материали;
• регулярно изготвя доклади за текущия статус на провежданите изпитвания, както и окончателен доклад при закриване на центъра.

Изисквания към кандидата:
• кандидатите трябва да имат висше образование по естествени науки (фармация, биология, химия, в областта на общественото здраве и здравните грижи, вкл. медицински сестри, кинезитерапевти и др.);
• добра компютърна грамотност;
• добро владеене на английски език (устно и писмено);
• валидна шофьорска книжка.

Фирмата предлага:
• трудов договор на пълен работен ден;
• добро възнаграждение и отлични условия на труд;
• работа с млад и амбициозен екип в динамична среда;
• възможност за развитие;
• обучения в страната и чужбина.

При интерес от Ваша страна, изпратете автобиография в европейски формат с актуална снимка на e-mail: office@rdservices.org

Тел. за връзка: 02 419 95 66