Координатор по Клинични изпитвания

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Уни Хоспитал ООД търси да назначи:

Координатор по Клинични изпитвания
Месторабота: гр. Панагюрище

Изисквания:
- висше образование, с предимство - по естествени науки (фармация, биология, химия, в областта на общественото здраве и здравните грижи, вкл. медицински сестри, кинезитерапевти и др.);
- добро владеене на английски език (писмено и устно);
- много добра компютърна грамотност;
- отлични комуникативни и професионални умения;
- желание за дългосрочна съвместна работа.

Болницата предлага:
• Много добри условия на работа;
• Възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
• Атрактивно заплащане – трудов договор;
• Работа в динамичен екип.

Необходими документи за кандидатстване:
- Копие от диплома за завършено образование;
- CV;
- Мотивационно писмо.

Присъединявайки се към нашата болница, вие ставате част от екип, в който всеки от нас дава всичко от себе си, в името на това да предоставим най-добрите грижи на нашите пациенти и да изпълним мисията на нашия медицински комплекс.

При интерес към тази позиция, можете да кандидатствате чрез сайта на Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5472089