Контрольор Качество/Технолог

Балев Корпорейшън ЕООД е водещ производител на ароматизатори за въздух с търговската марка "АРЕОН", добре познат на потребителите в България и чужбина.

За своя екип фирмата търси да назначи:

КОНТРОЛЬОР КАЧЕСТВО/ТЕХНОЛОГ
Месторабота: гр. Варна

Описание на задълженията:

- Следи за точното изпълнение на технологичните режими и рецептури в производството.
- Осъществява входящ, текущ и изходящ качествен контрол на всички материали, заготовки и готови изделия.
- Следи за правилното съхранение, транспортиране и сортиране на суровините и материалите постъпващи в производството.
- Отговаря за поддържането и калибрирането на измервателната апаратура, необходима за качествен контрол.
- Извършва пробовземане и изпраща проби за анализ.
- Участва в разработването на нови технологични схеми и усъвършенстването на съществуващите.
- Създава и поддържа необходимата технологична и отчетна документация в съответствие със системата за управление на качеството.

Изисквания към кандидата:

- Висше образование (химични технологии или еквивалентно).
- Опит, минимум 2 години на подобна длъжност в производствено предприятие.
- Опит при внедряването и поддържането на системи за управление на качеството е предимство.
- Добра компютърна грамотност.
- Владеенето на чужд език е предимство.

Ако считате, че отговаряте на изискванията, изпратете актуална автобиография със снимка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4566061