Квалифицирано лице/Специалист Осигуряване на качеството

Екофарм ЕООД е фармацевтична компания, основана през 2000 година. Компанията е специализирана в маркетинг и дистрибуция на широка гама оригинални и генерични продукти. В продуктовото портфолио влизат и собствени марки, добре познати на българския пазар.

Ако сте любознателен, активен и амбициозен човек,
със силен интерес към хуманната медицина и развитие на фармацевтичната индустрия,
то тогава длъжността

Квалифицирано лице/Специалист Осигуряване на качеството/ в Екофарм ще представлява интерес за Вас.
Месторабота: гр. София

На тази длъжност Вие ще отговаряте за:

• Сертифициране и освобождаване на партиди лекарствени продукти в съответствие с приложимото Европейско и национално законодателство;
• Преглед на Batch Manufacturing Records, Batch packaging Records и аналитични отчети;
• Преглед на Product Quality Reviews;
• Издаване на QP декларации за активни вещества;
• Поддържане и развитие на системата за управление на качеството;
• Изготвяне на стандартни оперативни процедури и работни инструкции в съответствие с изискванията на Добра дистрибуторска и Добра производствена практика;
• Изготвяне на технически споразумения с външни партньори;
• Извършване на одити на производители и лаборатории за анализ на лекарствени продукти за съответствие с Добрата производствена практика;
• Извършване на одити на търговци на едро с лекарствени продукти за съответствие с Добрата дистрибуторска практика;
• Управление на оплаквания и отклонения;
• Участие в дейности по блокиране, изтегляне и унищожаване на продукти;
• Управление и разследване на фалшифицирани лекарства;
• Изготвяне на план за прилагане на коригиращи и превантивни действия и проследяване на изпълнението му;
• Планиране и провеждане на вътрешни обучения по Добра дистрибуторска и Добра производствена практика.

Изисквания:
• Висше образование - магистър по медицина, фармация, химия, биотехнология или биология;
• Най-малко две години практически опит във фармацевтичното производство и/или в извършването на качествен и количествен анализ на лекарствените продукти и активни вещества;
• Да отговаряте на изискванията за квалифицирано лице, регламентирани в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и НАРЕДБА № 15 от 17.05.2009 г. за условията за издаване на Разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика на лекарствени продукти
• Много добро ниво на английски език – писмено и говоримо;
• Компютърна грамотност – Word, Excel, Microsoft Outlook, Internet;
• Умения за работа в екип, коректност и организираност.

Фирмата предлага:
• Възможности за професионално и кариерно развитие;
• Работа в амбициозен екип;
• Мотивиращо възнаграждение и условия на труд.

За да кандидатствате изпратете автобиография и кратко мотивационно писмо, чрез сайта на Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4661083