Специалист качествен контрол - аналитик лаборатория

АДИФАРМ ЕАД е българска генерична фармацевтична компания, с голям опит в производството на лекарства. Компанията разполага с модерен завод разположен на територията на гр. София. Портфолиото на Адифарм ЕАД включва над 130 продукта, представени на вътрешен и световни пазари.
Към момента, компанията търси да назначи:

Специалист качествен контрол - аналитик лаборатория.
Месторабота: гр. София

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
- висше образование - специалност химия или фармация;
- много добри познания в разработка, валидиране и трансфер на методи за анализ;
- задължителен опит течна, газова, тънкослойна хроматография, физико-химични анализи;
- минимум 3 години стаж в производството и/или контрол на лекарства;
- много добро владеене на английски език.
- умение за работа в екип.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
- интересна и и предизвикателна работа;
- нова, съвременна работна среда;
- модерна аналитична апаратура;
- възможност за дългосрочна заетост;
- възможност за професионално развитие и добро възнаграждение.

Ако позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, изпратетеавтобиография с актуална снимка на e-mail: office@adipharm.com