Стажове

inductionГоляма част от завършилите своето образование млади хора са изправени пред предизвикателството да убедят работодателите, че освен академични знания, притежават и проверени в практиката умения. Една от стратегиите за успешна професионална реализация, след придобиване на университетско образование, е свързана с активното търсене и участие в стажове още по време на следването. А какво представляват стажовете? Това е организирана трудова дейност за придобиване на знания, умения и трудови навици в реална работна среда. Включвайки се в подобна дейност студентът има възможност, както да провери и усъвършенства своите способности, качества и умения, така и да получи ценни познания и опит в определена област. В рамките на даден стаж, студентът-стажант работи като всеки друг служител, но е наставляван, наблюдаван и обучаван. Стажантските програми са разработени така, че да помогнат на студента да се ориентира в професията и така да може да определи дали тази професия отговаря на неговите интереси и способности.

Ако искате да инвестирате в бъдещето си, екипът на Кариерния център към Факултета по химия и фармация може да Ви даде по-подробна информация за различни стажантски програми и отговори на следните въпроси:

  • Какво още трябва да знам за стажантските програми?
  • Кога и къде се предлагат стажове?
  • Трябва ли да планирам стаж по време на следването си?
  • Кога и как да кандидатствам за стаж?
  • По колко часа трябва да работя по време на стаж?
  • Платени или неплатени са стажовете?
  • Трябва ли ми предварителна подготовка, за да бъда стажант?
  • Актуални стажантски програми може да намерите тук