Стажант - Координатор

„Евротест – Контрол“ ЕАД (ул. Бесарабия 108) търси Стажант за длъжност "Координатор".

Изисквания:
1. Студент със завършен 3-ти курс в областта на геохимия, геология или химия;
2. Компютърна грамотност;
3. Владеене на английски език;
4. Желание за работа с клиенти.

Основни дейности, за които ще бъде проведено обучението по време на стажа:
1. Запознаване с обхвата на дейността на дружеството;
2. Приемане на проби за изпитване и регистрирането им в LIMS – обучение за работа със специализирания софтуер LIMS;
3. Запознаване с изискванията към документите, придружаващи пробите и минималните необходими количества проби за съответните анализи;
4. Правилна преценка относно възможността за изпълнение на поръчката;
5. Съдействие на клиентите при попълване на необходимите документи;
6. Изготвяне на проформа-фактури за извършените дейности;
7. Контакти с клиенти;
8. Предаване на протоколи от изпитване.

Стажът платен и с продължителност от 3 месеца.

Ако предложението представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография и снимка, чрез сайта на Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5780764