ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО

Биомашиностроене АД е компания, специализирана в проектиране и производство на технологично оборудване за хранително-вкусова, фармацевтична и химическа промишлености. Основните продукти, които фирмата произвежда са съдове, апарати и тръбни топлообменници от неръждаема стомана, произведени за проекти на клиентите ни в Европа, Близкия Изток, Азия, Южна и Северна Америка, Нова Зеландия.
Във връзка с увеличаване обема на работа, Биомашиностроене АД търси да присъедини към екипа си мотивиран и отговорен служител на длъжност

Инспектор качество
Месторабота: гр. Пловдив

Основната роля е свързана с подпомагане и осигуряване на контрол на качеството на материали, заготовки и готови изделия, осигуряване на проверка за спазване изискванията по техническа документация, изискванията за качество и изискванията на клиентите, управление на несъответствия, изготвяне на паспорти и техническа документация, съпътстваща изделията.

Основни задължения:

• Осъществява контрол и окачествява на междинен и краен етап заваръчните шевове съгласно конструктивните и технологични изисквания.
• Осъществява контрол върху произведените изделия чрез щателна проверка и регистрира отклоненията от изискванията.
• Осъществява контрол върху влаганите в производството материали, детайли възли и кооперирани доставки и окомплектоващи изделия и не допуска използването на такива некачествени или влошили своите качества при транспорт и съхранение.
• Осъществява контрол върху съвместни с производството водни или пневмо изпитвания на изделия.
• Осъществява изпитвания на бъркащи механизми съвместно с производството.
• Извършва изпитания на образци от пробните серии и изготвя документ за резултатите от тях.
• Контролира правилността на монтажа на отделните възли.
• Контролира външния вид по отношение на качеството на повърхнини и покрития, поставяне на необходимите означения и табелки.

Основни изисквания:

- Релевантно висше образование (позицията е подходяща и за студенти в последни курсове на обучение);
- Опит – мин. 2 година на същата или сходна длъжност;
- Ориентираност към постигане на резултати при спазване на срокове;
- Постигане високо качество на работата;
- Екипен подход в работата;
- Добри компютърни умения (MS Office – Word, Excel, Outlook);
- Владеенето на Английски език се счита за предимство;
- Предимство е опит в работа с ERP система.

Компанията предалага:

- Програма за въвеждащо обучение, последващи обучения за развитие на професионалните умения;
- Възможност за професионално развитие в компания с утвърдени лидерски позиции на пазара;
- Позицията е подходяща за студенти, и предлага гъвкава форма на работа – 8- или 4-часов работен ден. Възможност да бъде комбинирана с учебна програма;
- Фиксирано възнаграждение + бонусна схема.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете актуална автобиография ма e-mail:hr@biomashin.com