Инженер-технолог в хранително-вкусова промишленост

АБА - 2002 ЕООД е българска компания, с над 18 годишен опит в търговията с млечни продукти и суровини. Към момента компанията търси да назначи:

Инженер-технолог в производствен цех
Месторабота: гр. София

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
• Участва в процеса на разработване на нови асортименти и оптимизиране на съществуващи технологии;
• Извършва органолептичен анализ и контрол на готовите продукти;
• Разработва и предлага мерки за подобряване и повишаване качеството на продукцията;
• Разработва целия технологичен процес и създава предписания при производството на всеки продуктов бленд;
• Следи за спазване на технологичните предписания;
• Води необходимата отчетна документация в съответствие с нормативната база;
• Участва при разработването на стандартизационни и сертификационни документи;
• Следи и анализира всички физикохимични тестове на готовата продукция;

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
• Образование - висше - химическо или технологично;
• Компютърна грамотност: MS Office, Word, Еxcel – на много добро ниво;
• Притежава научни познания в сферата;
• Желания за постоянно развитие и учение;
• Следи новите тенденции на пазара;
• Професионален опит в производствения процес на сходна плъжност в сферата на ХВП (млеко- и месопреработка, вино и безалкохолни напитки) мин. 3 год. е задължително;
• Добра теоретична подготовка по технологичния процес;
• Владеене на английски език;

ЛИЧНОСТНИ УМЕНИЯ
• организираност, оперативност, инициативност, гъвкавост;
• способност за работа в екип;
• последователност и отговорност в работата си;
• активност, честност и лоялност;
• добри комуникационни способности и умение за работа в динамична среда.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
• Конкурентно възнаграждение;
• Фирмено обучение и възможност за професионално развитие;
• Работа в млад и амбициозен екип.

При интерес към това предложение, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4345137