Инженер химик

Основен предмет на дейност на «Теклас –България « ЕАД е производство на каучукови и пластмасови съединения за автомобилната промишленост. Продуктовото портфолио на компанията обхваща производство на радиаторни и охладителни съединения, пластмасови тръби, инжекционни раздувни части и др. изделия за автомобилната промишленост. Асортимента от продукция включва над 400 различни продукта от каучук, пластмаса и метал. 100% от произвежданата продукция е предназначена за износ. Най-големите клиенти на компанията са: WV, AUDI, MERCEDES, OPEL, BMW, FORD, FIAT, VOLVO, TOYOTA, AVTOVAZ, RENAULT, DACIA, HYUNDAI и други автомобилни компании.
Към 2016 г. дружеството има изградени и пуснати в експлоатация три завода и производствени складове като през 2017 год. се планува откриването на четвърти завод и Научно-изследователски център за внедряване на нови технологии в производството

В момента, дружеството търси да назначи:

Инженер химик
Месторабота: гр. Кърджали

Основни отговорности:
- Извършва анализ на проби от суровини;
- Следи състоянието на готовата продукция по време на производството;
- Организира ефективен входящ и изходящ контрол на качеството;
- Води дневници за резултатите от анализите;
- Прилага в действие нормативните изисквания, отнасящи се до дейността.

Изисквания към кандидата:
- Висше образование –Инженер химик;
- Опит на подобна позиция е предимство;
- Владеене на чужд език е предимство (Английски, Немски);
- Инициативност, отговорност, лоялност, комуникативност и работа в екип.

Компанията предлага:
- Добро заплащане;
- Отлични условия на труд;
- Възможност за дългосрочна професионална реализация.

Ако тази обява представлява интерес за Вас, изпратете CV и актуална снимка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4683518