Инженер-химик

Основен предмет на дейност на Теклас –България ЕАД е производство на каучукови и пластмасови съединения за автомобилната промишленост.
Към 2016 г. дружеството има изградени и пуснати в експлоатация три завода и производствени складове като през 2017 год. се планува откриването на четвърти завод и Научно-изследователски център за внедряване на нови технологии в производството.
Теклас –България търси да назначи:

Инженер-химик
Месторабота: гр. Кърджали

Основни отговорности:

- Извършва анализ на проби от суровини;
- Следи състоянието на готовата продукция по време на производството;
- Организира ефективен входящ и изходящ контрол на качеството;
- Води дневници за резултатите от анализите;
- Прилага в действие нормативните изисквания, отнасящи се до дейността.

Изисквания към кандидата:

- Висше образование – Инженер-химик;
- Опит на подобна позиция е предимство;
- Владеене на чужд език е предимство (Английски, Немски);
- Инициативност, отговорност, лоялност, комуникативност и работа в екип.

Фирмата предлага:

- Добро заплащане;
- Отлични условия на труд;
- Възможност за дългосрочна професионална реализация.

Ако тази обява представлява интерес за Вас, изпратете CV и актуална снимка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4528300