Инженер - химик

Теклас-България ЕАД, фирма за производство на каучукови водни съединения и пластмасови изделия за най-големите гиганти в автомобилната индустрия, търси да назначи:

Инженер химик
Месторабота: гр. Кърджали

Основни отговорности:
- извършва анализ на проби от суровини;
- следи състоянието на готовата продукция по време на производството;
- организира ефективен входящ и изходящ контрол на качеството;
- води дневници за резултатите от анализите;
- прилага в действие нормативните изисквания, отнасящи се до дейността.

Изисквания към кандидата:
- висше образование –инженер химик;
- опит на подобна позиция е предимство;
- владеене на чужд език е предимство (английски, немски);
- инициативност, отговорност, комуникативност и работа в екип.

Фирмата предлага:
- добро заплащане;
- отлични условия на труд;
- възможност за дългосрочна професионална реализация.

Ако предложението педставлява интерес за Вас, кандидатствайте като изпратите актуална автобиография и снимка на: https://www.jobs.bg/job/4163169