Инженер-химик за производствена дейност

"Минералкомерс" АД търси да назначи:

Инженер-химик за производствена дейност
Месторабота: Стара Загора

Изисквания:
- Висше образование: инженер-химик; машинен инженер ;
- Владеене на английски eзик е предимство;
- Много добра компютърна грамотност;
- Добри организационни качества, отговорно вземане на решения при разпределение на работата;
- Комуникативност, толерантност, лоялност, вътрешна мотивация, работна етика;
- Умения за поставяне на приоритети и работа с крайни срокове;
- Опит на подобна позиция - предимство;
- Шофьорска книжка е предимство.

Основни отговорности:
- Утвърждава графиците за работа;
- Утвърждава графиците за профилактика и ремонт;
- Следи за изпълнението на утвърдените графици;
- Координира работата между звената във фирмата;
- Участва в обучението на персонала;
- Организира, ръководи и контролира персонала при изпълнението на ежедневните им задачи и спазването на трудовата дисциплина;
- Участва в планирането и отчитането на дейността в съответствие с установената във фирмата практика;
- Информира своевременно ръководството за възникнали проблеми.

При интерес към тази позиция, изпратете автобиография на български език с актуална снимка на e-mail: mail@mineralcommers.com