Инженер, технолог хранително вкусова промишленост

"Итал Фууд" EАД е част от Фикосота и е един от най-големите производители на снаксове и сладки изделия в страната с присъствие в над 50 държави със своите продукти от марките Maretti, Kubeti и My Motto. Във връзка с разширяване на дейността си, компанията търси:

Инженер, технолог хранително вкусова промишленост
Месторабота: гр. Шумен

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
• Отговаря за процеса по създаване, тестване и подобряване на нови или текущи продукти за постигане на по-добро качество и себестойност.;
• Разработва методи за контрол на качеството на нови продукти и на суровините и материалите, от които се произвеждат новите продукти;
• Определя и оптимизира себестойността на нови продукти, като работи за баланс между себестойност и качество;
• Контролира процеса на внедряване в производството на всеки новоразработен продукт. Участва в изработване на досието на всеки одобрен нов продукт (рецептура);
• Установява и поддържа връзки с научни лаборатории и организации, работещи в бранша.
• Следи тенденциите в развитието на суровини и материали по отношение на ценовите, качествените и количествени равнища, както и ценовите, качествените и количествените равнища на конкурентните продукти;
• Провежда тестове с алтернативни суровини и материали.

ИЗИСКВАНИЯ:
• Опит на сходна позиция 1,5-2 години
• Добро говоримо и писмено ниво на английски език
• Компютърни умения - Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook
• Опит с лабораторна апаратура в случай на анализи - предимство
• Висше: химическо образование или друго релевантно за позицията

Личностни качества:
- Професионализъм, Инициативност, работа в екип

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
Възможности за развитие в бързо растяща компания с водещи пазарни позиции

Ако имате интерес, отговаряте на гореизброените условия и имате желание да се присъедините към млад и успешен екип, изпратете CV и актуална снимка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4686114