ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВО КФС /карбамидформалдехидна смола/

Кастамону България АД се намира в с. Горно Сахране, общ.Павел Баня и е лидер в производството на плочи от дървесни частици ПДЧ, ЛПДЧ, Пелети на българския и световния пазар.
Във връзка с разширяване на дейността си, търси да назначи:

ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВО карбамидформалдехидна смола
Месторабота: гр. Казанлък

Изисквания към кандидата:
- Висше образование – Химично инженерство
- Професионален опит в сферата на химията е предимство
- Работа с компютър - отлично владеене на Excel, Word
- Владеене на английски и/или турски език
- Комуникативност и способност за работа в екип
- Умение за планиране и организиране
- Умение за управление на хора
- Позитивна, прагматична и ориентирана към решения личност
- Енергия и мотивация за придобиване на нови знания и умения

Отговорности и задължения:
- Ръководи технологичната дейност по създаването и внедряването на управление на процесите
- Следи за правилното изпълнение на производствения процес на всеки негов етап и проследява спазването на плана по качество за процесите
- Дава предложения за повишаване на ефективността на производствения процес и неговото модернизиране

Ако предлаганата позиция представлява интерес за Вас и смятате че отговаряте на изискванията, изпратете автобиография с актуална снимка, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4975845