Инженер Качество

Gi Group e водеща международна компания, предлагаща решения за развитие на пазара на труда. В световен мащаб групата работи в областта на временната и постоянна заетост, подбор на персонал и редица други консултантски дейности за управление на човешките ресурси. Gi Group има близо 2500 служители в 40 държави, на територията на четири континента - Европа, Азия, Африка и Америка.

Нашият клиент е EnerSys, световен лидер в производството на батерии с индустриално приложение с над 125 годишна история и опит. Продуктовата им гама включва производство в следните сегменти: стационарни, тягови и батерии със специално приложение във въздушната и отбранителната промишленост. В EnerSys работят над 9400 служители, в над 32 производствени съоръжения на три континента.
Във връзка с развитие на дейността на компанията, търсим, мотивирана, отговорна и дългосрочно ориентирана личност за позиция:

Инженер Качество
Месторабота: гр. Търговище

Изисквания:
- Висше техническо/ химическо образование;
- Професионален опит в областта на управление на качеството в производствена среда, познаване принципите на LEAN и 5S;
- Компютърна грамотност – МS Office;
- Добро ниво на владеене на английски език;
- Отлични организационни умения;
- Ориентираност към постигане на резултати и гъвкавост;
- Готовност за поемане на отговорност и инициативност;
- Комуникативност и умения за работа в екип;
- Стремеж към усвояване на нови знания и професионално усъвършенстване.

Отговорности:
- Осигурява съответствието на процесите и техния краен резултат;
- Осъществява анализ и контрол на процесите и дефинира предложения за подобрения;
- Извършва мониторинг и анализ, дефинира предложения за повишаване възможностите на процесите;
- Съдейства за организирането на екипна работа по отстраняване на възникналите несъответствия;
- Съдейства за отстраняване на несъответствията и извършва анализ на ефективността след взетите мерки;
- Внедрява и осигурява изпълнението на процедури от Системата за управление на качеството;
- Участва и ръководи проекти, свързани с непрекъснатото подобрение на качеството;
- Осъществява контрол на коригиращите действия по одити;
- Подпомага провеждането на програми за обучение съгласно процедурите по качество;
- Извършва риск-анализ на процесите, използвайки FMEA, RCFA, Pareto, Ishikawa, 5Why, Cp, Cpk и др.

Компанията предлага:
- Възможност за развитие и обучение в международна компания;
- Възможност да споделяте и учите от най-добрите световни практики;
- Динамична и предизвикателна среда;
- Мотивиращо възнаграждение и годишен бонус;
- Социални придобивки.

Ако проявявате интерес към предложението ни, моля, изпратете автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4370291

*Джи Ай Груп ЕООД е лицензиран посредник за подбор на персонал /лиценз № 2348/18.09.2017, безсрочен/