ИНЖЕНЕР ХИМИК

УНИПАК АД гр.Павликени е една от най-големите фирми в България, специализирана в производството на опаковки от картон и микровелпапе. Дружеството е производител на каширано алуминиево фолио и на гъвкави флексопечатни опаковки.

В момента компанията търси да назначи специалист в химическото производство:

ИНЖЕНЕР ХИМИК
Месторабота: гр. Павликени

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- участва в поцеса на проучване, разработване и тестване на суровини, материали и нови продукти;
- извършва анализи на проби /продукти/. Отговаря за достоверността на същите и за направените заключения;
- подпомага ефективното протичане на технологичните процеси в производството, дава указания за методите на работа, последователността на операциите и контрола на тяхното изпълнение;
- участва при внедряване на нови изделия или технологии, ново оборудване;
- разработва предложения за усъвършенстване на технологичното равнище на производството.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
- висше образование: химични технологии, органична химия; инженер – химик

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
- трудов договор, пълни осигуровки;
- редовно месечно заплащане;
- заплата: над 1000 лв.;
- переспективи за развитие в голям и динамичен екип.

Ако проявявате интерес към позицията, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4666534