Инженер-химик

Форт ООД е една от водещите фирми в България, специализирана в производството на опаковки.
Към момента, компанията търси да назначи:

Инженер-химик
Месторабота: гр. Пловдив

Основни задължения:
- изготвяне и контрол по спазването на технологичната документация за изпълнение на поръчки, съобразно стандартите за качество и спецификата на производствените мощности;
- проследяване на статуса на всяка една поръчка от момента на залагане до момента на получаване от клиента;
- решава текущи производствени проблеми;
- изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с изпълняваната длъжност - участва в разработването и внедряването на нови технологии, свързани с производството.

Основни отговорности:
- отговаря за качеството на произведената продукция;
- отговаря за спазването на сроковете за производство на готовата продукция;
- отговаря за синхрона в работата на производствените звена;
- отговаря за осигуряване на безопасността на производството и противопожарната безопасност.

Квалификационни изисквания:
- образование: висше химическо – органична химия, инженер–химик органичен синтез, полимери, полиграфия;
- владеене на английски език
- професионален опит: желателно 1 година на подобна длъжност, а при липса на такъв – трудов договор със срок на изпитване;
- компютърна грамотност.

Ние предлагаме:
- постоянен трудов договор;
- редовно и много добро заплащане;
- перспективи за развитие в голям и динамичен екип.

Ако проявявате интерес към позицията, изпратете CV и актуална снимка на e-mail: fort@fortbg.com