Инженер-химик

ХАРМОНИ 2012 е инвестиционна компания, развиваща проекти за възстановяване на производствени мощности и предприятия. Към момента, компанията е фокусирана в реализацията на инвестиционен проект: „Модернизация и разширяване на цинково производство и нова Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали“, гр. Кърджали. Във връзка с разширяване на дейността си, компанията търси най-подходящия кандидат за позицията:

Инженер-химик
Месторабота: гр. Кърджали

Отговорностите на длъжността:
• Организира, контролира и управлява химикотехнологическия процес;
• Извършва предписаните по технология химико-физични измервания, съгласно утвърдени методи;
• Следи и поддържа наличностите на реагенти, разтворители, референтни материали и консумативи, необходими за работата на лабораторията;
• Анализира и систематизира получените резултати от извършените измервания и изпитания на готовата продукция и информира ръководството за констатираните несъответствия;
• Участва при разработването и внедряването на стандартите и техническите условия за използваните в производството материали и суровини, както и при установяване на разходните норми и допустимия брак в производството;
• Следи за правилното използване и изправността на лабораторната апаратура материали и химикали, уведомява ръководството при повреди, предлага контролни проверки и измервания на апаратурата.

Изисквания към кандидатите:
• Висше техническо образование бакалавър или магистър по специалност „Химия” или друга подобна инженерна специалност;
• Опит на подобна длъжност минимум 3 години;
• Много добра компютърна грамотност и отлично познаване на MS Office;
• Личностни качества – отговорност и лоялност, умение за работа в екип, умение за определяне на приоритети, добри аналитични умения, умения за работа под напрежение и едновременно проследяване на няколко задачи, организация на работния процес в дадения срок;
• Добро владеене на английски език – писмено и говоримо.

Компанията предлага:
• Много добро възнаграждение и работни условия, възможност за професионално развитие;
• Вътрешни обучения и семинари за професионално развитие;
• Работа в подкрепяща и открита работна среда с добър и мотивиран колектив;
• Социални придобивки – ваучери за храна, допълнителна здравна застраховка;
• Месторабота –гр. Кърджали, бул. „България“ 127.

При проявен интерес, изпратете CV с актуална снимка и мотивационно писмо на e-mail: career@harmonee2012.com