ХИМИК - СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВО, ЛАБОРАНТ

Technogips Pro е водеща българска компания, специализирана в производството на гипсокартон, сухи гипсови смеси и гипсови мазилки. Ние сме един от най-бързо
развиващите се производители на гипс в Европа, с повече от 10 години опит на пазара. Technogips Pro използва последно поколение технологии за производство на гипсови
продукти и е сертифицирана по най-високите международни стандарти. Имаме установена дистрибуторска мрежа в повече от 20 държави в Европа с над 200 партньори дистрибутори.
Защо да се присъедините към екипа на Technogips Pro?
Техногипс Про разширява своя екип от мотивирани специалисти и предлага възможности за професионална реализация в различните производствени и търговски направления на
организацията. Компанията цени индивидуалния принос на всеки служител и непрекъснато се стреми да усъвършенства своя подход по отношение на управлението и развитието на хората.

Като част от екипа на БС Група компании, ние имаме утвърдени традиции на пазара и стратегическа визия за бъдещето. Ако сте мотивирани да станете част от нашия екип и да се развивате заедно с нас, може би тази възможност е за Вас:

ХИМИК - СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВО, ЛАБОРАНТ
Месторабота: с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора

Основни задължения:
- Осъществява входящ и изходящ контрол на суровини, материали и продукция;
- Осъществява текущ и краен контрол на произвежданите продукти;
- Прецизно изпълнение на аналитични химични и физикохимични анализи;
- Изготвяне на текуща документация и справки;
- Спазване на фирмените стандарти и процедури.

Основни изисквания:
- Висше образование с химическа специалност;
- Професионален опит на подобна позиция - предимство. Работното място е подходящо и за кандидати без професионален опит – възможност за стаж;
- Много добра компютърна грамотност;
- Добро владеене на английски език.

Компанията предлага:
- Дългосрочна заетост;
- Добра основна месечна заплата, в зависимост от квалификацията и професионалния опит;
- Допълнителни начисления, съгласно Кодекса на труда;
- Допълнително здравно осигуряване;
- Работно време – по график;
- Възможности за обучение;
- Работа в екип от мотивирани професионалисти;
- Осигурен транспорт до работното място от Раднево и Стара Загора.

Работодател: Индустриал Сълюшънс България ЕООД

При интерес към тази позиция изпратете актуална автобиография на e-mail: n.kircheva@techogipspro.com
Повече за нас можете да научите на сайта ни www.technogipspro.com