Химик Лаборант / Инжeнер Химик (Стара Загора)

Фирма Микса ЕООД търси служител за позицията:

Химик Лаборант/Инженер Химик
Месторабота: Стара Загора

Задължения и отговорности:

- Работа със специализирана апаратура за определяне съдържанието на суров протеин, сурови мазнини,сурови влакнини, калций и фосфор в комбинирани фуражи за селскостопански животни;
- Осигурява цялостен химически контрол и текущи анализи на входящи суровини и готова продукция;
- Анализиране и систематизиране на получените резултати;
- Води необходимата документация свързана с лабораторния контрол и качество по изискване на HACCP система;
- Спазва нормативните актове и вътрешни инструкции за контрол на химическите параметри, реда и изискванията за извършване на химически анализи и оформяне на резултати;
- Следи за правилното използване и изправността на лабораторната апаратура;
- Осъществява административни и спомагателни дейности в дружеството с цел обезпечаване работата на НАССР екипа.

Изисквания:

- Завършено средно / висше образование, специалности – Химия, Екология, ХВП;
- Опит на подобна длъжност;
- Компютърни умения - познания по Word, Excel, е-mail;
- Комуникативност, отговорност, добри организационни умения;
- Прецизност, добра концентрация и внимание към детайлите;
- Умения за работа в екип.

Фирмата предлага:

- Отлично възнаграждение и коректни трудови отношения;
- Въвеждащо обучение;
- Работно време: от понеделник до петък, от 8:00 до 17:00 ч.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография. Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/5906309