Химик - ОПЕРАТОР ФИЛТЪР

"БК-Горна Баня" ООД, водещ производител на минерални и трапезни води и безалкохолни напитки в България, търси да назначи:

Химик - ОПЕРАТОР ФИЛТЪР
Месторабота: гр. София

Отговорности:
1. Отговаря за своевременното и качественото извършване на обработката на водата използвана за технологични нужди, измерванията и анализите, предвидени в технологичните карти и съобразени със стандартите и нормите.
2. Отговаря с подписа си за точността на извършваните от него измервания на химическите параметри на обработената вода.
3. Носи отговорност за дадените от него заключения относно качеството обработената вода.
4. Отговаря за опазването и поддържането на инсталацията , с която работи.
5. Отговаря за спазване правилата за противопожарна безопасност, технически правила и нормативи, както и за съблюдаването на екологичните изисквания.

Задължения:
1. Следи за извършването на предписаните по технология омекотяване и филтруване на водата за бутилиране.
2. Използва съответните методи за определяне твърдостта на преработената вода
3. Извършва измервания и проверки съдържанието на озон във водата.
4. Извършва необходимите анализи и оформя съответната документация.
6. Следи за правилното използване и изправността на поверената апаратура, материали и химикали, уведомява ръководството при повреди, предлага контролни проверки и измервания на апаратурата.

Изисквания:
- Средно образование, Висше техническо образование е предимство.
- Познаване на стандартите за технологичните и качествени характеристики на производството на трапезна вода.
- Познаване на методите за извършване на технологичен контрол на производство;
- Стаж по специалността – минимум 3 години;
- Способност за работа в екип, коректност и отговорност.

При интерес към позицията, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4822906