Химик

„ВЕТА ФАРМА” АД, гр. Велико Търново, фармацевтична компания за производство на течни и прахообразни лекарствени продукти, козметични продукти, хранителни добавки и добавки в храни.
В момента компанията търси да назначи мотивирани и амбициозни кандидати за позицията:

Химик
Месторабота: гр. Велико Търново

ОТГОВОРНОСТИ
- Извършва вземане на проби, качествен контрол на лекарствени продукти, изходни и опаковъчни материали, съгласно утвърдени спецификации, класически физикохимични и апаратурни изпитвания и други.
- Изпълнява процедури, произтичащи от действащите Стандартни оперативни процедури и инструкции.
- Попълва своевременно и коректно документация.
- Работи в екип.
- Поддържа реда и чистотата на работното място.

ИЗИСКВАНИЯ:
- Образование: Завършено средно специално или висше образование с профил химия, биотехнология, екология и биология с образователна квалификационна степен Специалист, Бакалавър, Магистър.
- Позицията е подходяща и за кандидати с малък или без опит.
- Желание и интерес за усвояване на съвременни методи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:
- Добри компютърни умения - MS Word, MS Excel

ПРЕДИМСТВА:
- Познания по английски език.
- Познания по Стандарти за Управление на качеството (GMP, ISO).
- Теоретични познания и практичен опит в анализи с HPLC и GC.

ФИРМАТА ОСИГУРЯВА:
- Специфично обучение, съобразено с работното място.
- Съвременна работна среда, дългосрочна заетост, стабилност и възможност за развитие.

При интерес към позицията, изпратете автобиография с актуална снимка и копие от диплома за завършено образование на e-mail: miroslavaivanova@veta-pharma.com