Химик

УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен, търси да назначи при условията на чл.68, ал.1, т.4 от КТ лица на длъжност „Химик” за нуждите на „Клинична лаборатория”.

Изисквания към кандидатите:
1. Висше образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалностите : „Химия”; „Химични технологии”.

При интерес към позицията, изпратете автобиография, като използвате линка за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4124354