Химик

TST OIL LTD е фирма, оперираща в областта на химията, горивата и минното дело, търси да назначи:

Химик
Месторабота: гр. Пазарджик

Основни задължения и отговорности:
1. Осигурява техническа помощ,свързана с проучване разработване и изпитване на промишлени химически процеси,съоръжения и оборудване.
2. Проектира и изготвя планове и схеми за химически съоръжения съгласно спецификацията.
3. Изготвя подробни изчисления за количества разходни норми за материали и работна ръка.
4. Контролира техническите изисквания относно изграждане,инсталиране,експлоатация,поддаржане и ремонт на химическите съоръжения за съответствие с действащите наредби.
5. Провежда физични и химични лабораторни анализи.

При интерес към позицията, изпратете актуална автобиография на e-mail: tstoilbg1@gmail.com