Химик

БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА търси да присъедини към своя екип:

Химик в Дирекция „Качество”
Месторабота: Дупница

Основни отговорности:
- Извършва физико-механични и химични изпитвания на лекарствени продукти, изходни материали, съгласно утвърдените спецификации
- Извършва изпитвания съгласно предварително зададен план
- Извършва валидиране и трансфер на аналитични методи и изготвя съответните документи
- Следи и спазва установените правила за Добра Лабораторна Практика и Добра Документална практика
- Изготвя стандартни оперативни процедури и провежда обучения по тях
- Участва в аналитични проучвания
- Поддържа реда и чистотата на работното място, аналитичната апаратура и лабораторната стъклария

Основни изисквания:
- Висше химическо или средно специално образование релевантно към позицията
- Владеене на английски език на работно ниво
- Умения за работа с МS Office пакет (Word, Excel, PowerPoint)
- Възможност за работа на двусменен режим
- Умения за ефективна и конструктивна работа в екип
- Аналитично мислене
- Отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения

Компанията предлага:
- Екипен дух, динамична и високо-технологична работна среда
- Обучение за позицията и възможности за кариерно развитие
- Заплащане според представянето и опита, допълнителни придобивки
- Транспорт до гр. Дупница от София, Благоевград, Кюстендил, Радомир и региона

В случай, че проявявате интерес към тази позиция и отговаряте на посочените изисквания, изпратете актуална автобиография. Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6082402