Химик - технолог

ИЗИРА 1 ЕООД търси да назначи специалист на длъжността:

Химик - технолог
Месторабота: гр. Пазарджик

Задължения и отговорности:
1. Осигурява техническа помощ,свързана с проучване разработване и изпитване на промишлени химически процеси,съоръжения и оборудване.
2. Проектира и изготвя планове и схеми за химически съоръжения съгласно спецификацията.
3. Изготвя подробни изчисления за количества разходни норми за материали и работна ръка.
4. Контролира техническите изисквания относно изграждане,инсталиране,експлоатация,поддаржане и ремонт на химическите съоръжения за съответствие с действащите наредби.
5. Провежда физични и химични лабораторни анализи.

При интерес към позицията, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4330789