Химик - технолог

Феерия-98 ООД е създадена през 1998г., като приемник на фирма СП Феерия, развиваща бизнес основно в сферата на дистрибуцията и производството на козметика.
От 2001 г. насам фирмата произвежда декоративна козметика. Производствената й база се намира в Югоизточна България, близо до гр. Ямбол, и заема площ от 13 хиляди квадратни метра. Производството се прави под контрола на високо квалифицирани специалисти. Феерия-98 ООД разполага със GMP сертификат и функционира съгласно нормативните разпоредби на Регламентите на ЕС.
Към момента, компанията търси да назначи:

Химик - технолог
Месторабота: с. Зимница (обл. Ямбол)

ИЗИСКВАНИЯ :
- кандидатът да има завършено подходящо образование за длъжността;
- много добри компютърни умения;
- желание за работа в колектив;
- организирана и отговорна личност;
- владеене на английски език.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ :
- изготвяне на документация изискваща се по наредбите за съответното производство;
- комуникация със съответните институции;
- запознаване с наредбите касаещи производството;
- изпълнява поставени задачи от управителя на фирмата.

При интерес към тази позиция, изпратете автобиография и актуална снимка на e-mail: bulcosmetics@gmail.com