Химик - за приготвяне на органични стандарти

СИ ПИ ЕЙ КЕМ - ООД е българска фирма с френско участие. Произвежда Сертифицирани Референтни Материали, предназначени за ICP, AAS, HPIC, GC, HPLC, UV-VIS, титранти и буфери, разтвори съгл. Европейската Фармакопея и Сертифицирани Референтни Материали по поръчка на клиента. Една от водещите фирми в Европа и света за производство на такива разтвори и единствената специализирана в изработване на разтвори по поръчка на клиента.
Притежава сертификат за качество съгл. ISO 9001 и е сертифицирана съгласно ISO 17025 и ISO guide 34, като производител на Сертифицирани Референтни Материали.

Към момента фирмата търси да назначи:

Химик - за приготвяне на органични стандарти
Месторабота: гр. Стара Загора

Работната позиция е свързана с приготвяне на Сертифицирани Референтни Материали на везна.

Изисквания:
- Химическо образование. Да владее добрата лабораторна практика;
- Умения за работа с компютър;
- Да познава основните химични структури;
- Да умее да преобразува мерни единици;
- Владеенето на английски език е предимство.

Фирмата предлага:
- Конкурентно трудово възнаграждение и премии според личните резултати;
- Допълнителни социални придобивки;
- Съвременна работна среда, оборудване и съоръжения на световно ниво;
- Обучение

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/4665922