Химик - Завод Софарма - Дървеница

Софарма АД търси кандидати за длъжността

„ХИМИК“
в „Завод за твърди, течни лекарствени форми и медицински изделия“, Софарма АД - Дървеница, гр. София

Изисквания за заемане на длъжността:
- Висше образование, образователно-квалификационна степен "Магистър", специалност "Фармация" или "Химия";
- Най-малко 2 г. стаж по специалността;
- Познания по устройството и начина на работа на аналитичната апаратура – спектрофотометри, течни и газофи хроматографи.

Описание на основните задължения:
- Извършва междинен и краен анализ на твърди и течни лекарствени форми, гелове и кремове при двусменен режим на работа
- Осигурява прилагането на ДПП и ДЛП в своята дейност и извършва поддържащи дейности свързани с основните отговорности на лабораторията
- Поддържа лабораторно оборудване, стъклария и работни стандарти, приготвя разтвори и реактиви по установени процедури

Ако това предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, изпратете Вашата актуална автобиография на e-mail: work@sopharma.bg