Химик

"Софарма" АД търси кандидати за длъжността:

Химик – лаборатория по химичен анализ

в "Експериментална лаборатория по анализ на лекарствения продукт"
Дирекция „Управление на качеството и регулаторното съответствие“

Месторабота: гр. София

Изисквания за заемане на длъжността:
· Висше образование – химия, биология, физика – магистърска степен или по-висока;
· Познания и опит в областта на органична и аналитична химия, добрата лабораторна практика (GLP, ISO 17025), статистика;
· Познания и опит в областта на разработка и валидиране на аналитични методи;
· Компютърни умения – MS Office;
· Английски език – добро ниво – писмено и говоримо;

Основни функции на длъжността:
· Прилага съвременни аналитични методи за окачествяване на изходни суровини и готови лекарствени форми с цел гарантиране на качеството;
· Извършване на анализи за определяне срока на годност и условията за съхранение на продуктите;
· Участва в разработване и валидиране на аналитични методи за окачествяване на суровини и готови продукти;
· Участва в разработването на нови технологии и валидиране на технологични процеси;
· Участва в изготвянето на регистрационна документация;
· Извършва арбитражни изпитвания;
· Участва в екипи за извършване на вътрешни и външни одити и изготвяне на докладите;

Ако това предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, изпратете актуална автобиография на e-mail: work@sopharma.bg