Химик

Софарма АД търси кандидати за длъжността:

Химик

в Химична лаборатория
в направление „Качествен контрол“
дирекция „Управление на качеството и регулаторното съответствие“

Месторабота: гр. София

Изисквания за заемане на длъжността:

• висше образование / магистър, бакалавър/ – химия, фармация, биохимия, биотехнология;
• да познава изискванията за работа във фармацевтичното производство и анализите на лекарствените форми, изисквания за Добра производствена практика и ISO 17025;
• да знае класически и съвременни аналитични апаратури и методи за анализ;
• да знае основи на стехеометричната химия и изчисления;
• да умее да работи с аналитична апаратура;
• да извършва необходимите анализи и коректни изчисления;
• да умее да ползва научна информация;
• да притежава компютърна грамотност – MS Office;
• английски език ниво В1;
• готовност за работа на смени.

Основни функции на длъжността:

1. Извършва анализи и изпитвания :
- на изходни суровини и материали и готови лекарствени форми,
- свързани с контрол по време на производство
- контрол на почистване на оборудване и съоръжения
2. Съгласно утвърдена документация и текущи издания на водещи фармакопеи и извършва всички анализи, които се налага да бъдат извършени в Химична лаборатория на Софарма АД.

Ако отговаряте на изискванията, можете да работите на смени и желаете да се присъедините към екип на Софарма, изпратете CV и мотивационно писмо на e-mail: work@sopharma.bg