Химик

Софарма АД търси кандидати за длъжността:

Химик – лаборатория по химичен анализ
в Експериментална лаборатория по анализ на лекарствения продукт
Дирекция „Управление на качеството и регулаторното съответствие“

Месторабота: гр. София

Изисквания за заемане на длъжността:
·Висше образование – химия, биология, физика – магистърска степен или по-висока;
·Познания и опит в областта на органична и аналитична химия, добрата лабораторна практика (GLP, ISO 17025), статистика;
·Познания и опит в областта на разработка и валидиране на аналитични методи;
·Компютърни умения – MS Office;
·Английски език – добро ниво – писмено и говоримо.

Основни функции на длъжността:
·Прилага съвременни аналитични методи за окачествяване на изходни суровини и готови лекарствени форми с цел гарантиране на качеството;
·Извършване на анализи за определяне срока на годност и условията за съхранение на продуктите;
·Участва в разработване и валидиране на аналитични методи за окачествяване на суровини и готови продукти;
·Участва в разработването на нови технологии и валидиране на технологични процеси;
·Участва в изготвянето на регистрационна документация;
·Извършва арбитражни изпитвания;
·Участва в екипи за извършване на вътрешни и външни одити и изготвяне на докладите.

Ако това предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, изпратете актуална автобиография на e-mail: work@sopharma.bg