Химик

Сембодиа ООД е специализирана фирма за внос/износ на минерални, органо-минерални и органични торове за селското стопанство, на суровини и индустриални химикали за торовата промишленост и българската индустрия. Компанията работи в тясно сътрудничество като директен вносител и дистрибутор на минерални торове и химически продукти на водещи производители от Германия, Франция, Холандия, Италия, Белгия, Русия и други страни от целия свят. Фирмата предоставя специализирани услуги в сферата на почвените и водни анализи, като оказва съдействие на земеделските производители при вземането и анализирането на почвени и растителни проби с цел повишаване на качеството и добива на културите. Сембодиа сервизира очистките на водите на редица големи български индустриални мощности.

Към момента, поради разширяване на своята дейност и усъвършенстване на предлаганите услуги компанията търси да назначи:

ХИМИК
Месторабота: гр. София

Основни отговорности и задължения:

• Извършва лабораторни анализи на почвени проби, води, растителна тъкан;
• Работи в тясно сътрудничество с инженер-агрономи по определени дейности на фирмата;
• Работи с апаратура, лабораторна стъклария и реактиви;
• Следи за изправността на апаратурата и извършва операции по поддържането й;
• Приготвя необходимите разтвори и смеси по зададени рецептури;
• Води необходимата документация;
• Отговорност за спазване на срокове и приоритети;
• Участва активно в разработването и внедряването на нови методи за анализ;
• Следи за наличността и необходимостта от лабораторни реактиви и консумативи;

Притежава:

• Висока професионална ангажираност и прецизност в дейността;
• Проактивен подход в комуникациите;

Изисквания:

• Подходящо химическо образование – специалност Химия;
• Познания в областта на аналитичната химия;
• Познания на лабораторната техника;
• Основни познания за работа с MS Office (Word, Excel, Power point);
• Стаж по специалността е предимство;
• Умения за работа в екип;
• Владеенето на английски език се счита за предимство;

Компанията предлага:

• Възможност за работа в стабилна и развиваща се компания;
• Съвместна работа в екип от професионалисти, инженер-агрономи, търговци;
• Специализирани обучения в страната и чужбина;
• Атрактивно заплащане;
• Чудесни условия за работа и развитие;
• Лоялност и коректност;

При интерес, изпратете актуално CV на e-mail: office@sembodja.bg