ХИМИК - ОТГОВОРНИК ПО КАЧЕСТВОТО

Фирма "Хермес Солар" ООД, една от водещите европейски компании и единствената българска компания производител на висококачествени кристални фотоволтаични модули, търси да назначи:

ХИМИК - ОТГОВОРНИК ПО КАЧЕСТВОТО за лаборатория за окачествяване на води
Месторабота: гр. София

Отговорности:
* осъществяване на контрол и дейности по приемането и завеждането на постъпили проби;
* извършване на физико - химични анализи на проби от води;
* поддържане и развиване на Системата за управление на Качеството по БДС EN ISO / IEC 17025;
* участие в експериментална работа при разработването на нови методи за изпитване, валидиране и верифициране на методи;
* извършване на статистическа обработка на аналитични данни.

Изисквания:
* завършено висше образование с придобита квалификация;
* минимум 1-3 години опит на сходна позиция;
* познаване на изискванията на стандарт БДС EN ISO / IEC 17025;
* умения за работа в екип, аналитично мислене, организираност.

Предимства:
* опит в акредитирана лаборатория и познаване на стандарта за акредитация на лаборатории;
* владеене на английски език;
* активен шофьор.

Възможност за работа на пълен или непълен работен ден.

При интерес към обявената позиция, изпратете автобиография на e-mail: office@hermessolar.com

За контакти: 02/ 812 14 00